صندلی ماساژور اکیومدصندلي ماساژ ACCUMED يکي از ابزارهاي ماساژ است که به صورت هوشمند و اتوماتيک پيشرفته ترين روش هاي ماساژ را بر روي بدن اجرا مي کند. در انجام ماساژ بر روي صندلي ماساژور ACCUMED چون فرد در شرايطي قرار مي گيرد که برايش مطلوب و راحت تر است احساس رضايتمندي بيشتري دارد. همچنين تنوع برنامه ريزي و استفاده صندلي ماساژ ACCUMED يا مبل هاي ماساژور ACCUMED بسيار زياد است. علاوه بر اين در صندلي ماساژ ACCUMED اکثر حرکات يک ماساژ واقعي مانند حرکات ضربه اي، سراندن، ورز دادن، فشردن، مالش سطحي، مالش عميق و حرکت لرزشي شبيه سازي شده است. مدت زمان صندلي ماساژ نيز در اين سيستم قابل تنظيم است.
فوايد پزشکي ماساژ در صندلي ماساژ ACCUMED :
در صندلي ماساژ ACCUMED بيشترين اثر را بر روي دستگاه اعصاب به عنوان تسکين دهنده و آرامش دهنده داريم و جهت رفع اختلالتي مانند بي خوابي، تنش، سردرد و ساير بيماري هاي ناشي از فشار رواني مورد استفاده قرار مي گيرد. در مبل ماساژ ACCUMED دستگاه ماهيچه اي سود بيشماري از ماساژ مي برد، ماساژ با آرام کردن و کشش دادن به نسوج نرم بدن گرفتگي و تنش ماهيچه ها را کاهش داده و باعث قطع توليد سموم مي گردد. در صندلي ماساژ ACCUMED با تشديد جريان خون فشار وارد بر رگ ها و سياهرگ ها را کم مي کند و باعث بهبود گردش خون و تنظيم ضربان قلب و تنظيم فشار خون و در نهايت تقويت قلب مي گردد. در مبل ماساژ ACCUMED از بين بردن ترکيبات سمي و مضر که به علت فشارهاي رواني بيش از حد در بدن انباشته شده است از طريق ماساژ امکانپذير مي شود که باعث بهبود عملکرد دستگاه لنفاوي مي گردد. در صندلي ماساژ ACCUMED با افزايش فعاليت شش ها سبب تنظم ريتم تنفس و خارج کردن ترشحات مضر در ريه مي گردد. علاوه بر موارد فوق، در صندلي ماساژ ACCUMED تاثير مستقيم در بهبود روند کارآيي اندام هاي داخلي بدن و کاهش خطر ابتلا به واريس و همچنين کمک به کاهش درد و درمان بيماري آرتروز زانو و گردن و ايجاد طراوت و شادابي براي پوست بدن و ... مي گردد. صندلي ماساژور accumed يکي از ابزارهاي ماساژ است که به صورت هوشمند و اتوماتيک، پيشرفته ترين روش هاي ماساژ بدن را اجرا مي کنند. در انجام ماساژ روي صندلي ماساژ ور accumed چون فرد در وضعيت هاي بدني قرار مي گيرد که برايش مطلوب و راحت تر است، احساس رضايتمندي بيشتري دارد. همچنين تنوع برنامه ريزي و استفاده صندلي ماساژ ور accumed يا مبل هاي ماساژور بسيار زياد است که مي توان آن را مناسب با ماساژ بدن زن يا ماساژ بدن مرد تنظيم کرد. علاوه بر اين در صندلي ماساژور اکثر حرکات يک ماساژ واقعي مانند حرکات نيدينگ ضربه اي، حرکت سراندن، ورز دادن، فشردن، مالش سطحي، مالش عميق و حرکت لرزشي شبيه سازي شده است. مدت زمان صندلي ماساژور نيز در اين سيستم قابل تنظيم است. صندلي ماساژور accumed براي ماساژ آرام بخش و ماساژ زيبايي مناسب است.