کمپرس گرمکمپرس گرم وسرد

توسط مايکروويو و فريزر تنها در يک دقيقه گرماي مرطوب را براي کاهش درد و تيرکشيدگي توسط ماکروويو آماده مي کند. کمپرس گرم و سرد با قابليت استفاده مجدد، آسان و ايمن به دفعات کمپرس گرم حرارت مرطوب و مناسب و کمپرس سرد حس خنکي براي تسکين فوري درد را مهيا مي نمايد. دو نوع از رايج ترين روشهاي درماني غيرتهاجمي و بدون اعتياد به مصرف که هميشه مورد استفاده قرار مي گيرد، گرما درماني و سرما درماني است که از کمپرس گرم و سرد براي درمان درد و تيرکشيدگي و صدمات بدني مورد استفاده قرار مي گيرد. کيسه هاي گندم به صورت دومنظوره طراحي شده و به راحتي تبديل به بسته حرارت مرطوب (کمپرس گرم) جهت کاهش دردهاي ماهيچه اي، درد مفصلي و در کمک به درمان آرتروز و بسته هاي سرد (کمپرس سرد) جهت کاهش تورم و کاهش کبودي ناشي از صدمات استفاده مي شود. کمپرس گرم و سرد راهي موثر در جهت کاهش تورم، آرام بخش، مسکن دردها و تيرکشيدگي هاي موضعي و کبودي مي باشد. از مزاياي استفاده از حرارت مرطوب در کمپرس گرم نفوذ به لايه هاي عميق تر بافت هاي بدن نسبت به کيسه آب جوش و بسته ژل هاي گرم و سرد است. کمک به انعطاف پذيري و کاهش التهاب مفاصل به جهت افزايش جريان خون از ويژگي هاي کمپرس گرم خصوصا براي کساني که مبتلا به ورم مفاصل و دردهاي روماتيسمي هستند استفاده مي شود. همچنين در کاهش کمر درد ناشي از گرفتگي ماهيچه که به علت فشار و تنش مي باشند بسيار مفيد است. از گرما معمولا در آسيب ديدگيهاي مزمني که التهاب يا تورم ندارند استفاده مي شود.در عضلات سفت و دردناک و درد مفاصل کمپرس گرم مي تواند به کار رود .ورزشکاراني که آسيب ديدگي و درد مزمن دارند مي توانند قبل از ورزش براي افزايش انعطاف پذيري بافتهاي پيوندي مفصل و افزايش جريان خون از گرما استفاده کنند .گرما همچنين مي تواند گرفتگي عضلات را برطرف کند. بعد از ورزش از گرما استفاده نکنيد. پس از ورزش براي آسيب ديدگهاي مزمن کمپرس سرد بهتر است . گرما جريان خون را افزايش مي دهد و دماي پوست را بالا مي برد بنابرين نبايد از گرما در آسيبهاي حاد استفاده کنيد. اگر هرگونه علامت التهاب وجود داشته باشد نبايد از کمپرس گرم استفاده کنيد. بايد مراقب سوختگي پوست باشيد. با اطمينان از وجود چندين لايه پارچه بين کمپرس گرم و پوست مي توانيد 20-15 دقيقه آن را بر روي پوست قرار دهيد . حرارت مرطوب بهتر از حرارت کمپرس گرم است. مي توانيد از حوله اي که با آب داغ مرطوب شده استفاده کنيد. کيسه هاي مناسبي نيز در بازار وجود دارند که به همين منظور طراحي شده اند. هرگز کمپرس گرم را بيش از 15 دقيقه روي پوست نگه نداريد و يا در حال استفاده از کمپرس گرم نخوابيد .