کمپرس گرم


ماساژور پاماساژور پا
چیست ؟ همانطور که می دانید پا یکی از مهترین قسمت های بدن انسان به شمار می رود تا جایی که به عنوان قلب دوم انسان نامیده می شود و البته این در حالی است که این ناحیه از بدن از سایر قسمت
 ها بیشتر تحت فشار قرار دارد چرا که کل وزن بدن را در طول روز در هنگام کار و پیاده روی تحمل می نماید.

حال آنکه می توان خستگی روزمره این عضو بسیار مهم از بدن را به سادگی با دستگاه ماساژور پا رفع نمود.

ماساژور پا دستگاهی است که با قرار گرفتن پا در آن قسمت های اصلی پا که شامل ساق، مچ و کف پا میباشد را با استفاده از سیستم حرارتی و غلتک های که درون آنها به کار رفته ماساژ می دهد که باعث ایجاد گردش خون بالا و رفع خستگی از ناحیه پا و حتی تا حدودی سایر اعضای بدن می شود