کمپرس گرم


فشارسنج و گوشی معاینه

فشارسنج و گوشی معاینه در لوازم مصرفی پزشکی مانند سایر لوازم مورد استفاده در اکثر صنایع وارد حوزه دیجیتال شده اند و به مراتب از سرعت و دقت بیشتری نسبت به آنالوگ برخوردارند توانسته اند کار را برای کاربران بسیار راحت تر و لذت بخش تر نمایند در همین راستا شرکت دطامد چندی است که توانسته با هدف تامین رضایت مشتری دستگاه های مورد استفاده در حوزه پزشکی
را به محصولات خود اضافه نماید که عبارتند از فسارسنج دیجیتالی، دماسنج دیجیتالی ،ترازوی دیجیتالی و گوشی معاینه با برترین برند های روز دنیا در زمینه لوازم مصرفی پزشکی دیجیتال و آنالوگ از جمله اکیومد و رزمکس سوییس که نامی آشنا و پر آوازه در
بین شرکت های تولید کننده لوازم اولیه مصرفی پزشکی می باشند