کمپرس گرم


فشارسنج دیجیتال

فشارسنج دیجیتال دستگاهی است که برای اندازه گیری فشار خون برای استفاده پزشکان و حتی افراد عادی می تواند مورد استفاده قرار گیرد 
بسیاری از متخصصان معتقدند که فشارسنج دیجیتال از دقت کمتری نسبت به فشارسنج های عقربه ای یا آنالوگ برخوردار است که البته نمی توان این موضوع را انکار کرد اما به دلیل دشواری های استفاده از فشار سنج های عقربه ای یا آنالوگ امروزه فشار سنج های دیجیتال مورد استقبال بیشتری توسط کاربران جهت اندازه گیری فشار خون قرار گرفته است
شرکت دطامد نیز به عنوان یکی از تامین کنندگان لوازم مصرفی پزشکی توانسته تا با ارایه این محصول پر کاربرد از معتبرترین کمپانی های جهان از جمله اکیومد و رزمکس سوییس نیاز مشتریان خود را برطرف نماید