کمپرس گرم

 

ر دیف

نام

توضیحات

قیمت مصرف کننده(ریال )

CAV-RF-CRYO

1

ژل سونوگرافی

260  گرمی

25،000

2

ژل سونوگرافی

1 لیتری

60،000

3

ژل سونوگرافی

2 لیتری

110،000

4

ژل سونوگرافی

5 لیتری

230،000