کمپرس گرم

 

ر دیف

نام

توضیحات

قیمت مصرف کننده(ریال )

لوازم

مصرفی

کاشت مو

1

پنست کاشت مو سرکج

MULEER

600،000

2

پنست کاشت مو راست

MULEER

600،000

3

تیغ گیر 10cm

SURGICON

1،500،000

4

پانچ بایوپسی همه سایز

هندی

120،000

5

پانچ بایوپسی همه سایز

ژاپنی

180،000

6

بشر مدرج 250cc

شیشه ای

100،000

7

بشر مدرج 150cc

شیشه ای

80،000

8

بشر مدرج 50cc

شیشه ای

50،000

9

ظرف یخ سایز بزرگ

مخصوص کاشت مو

80،000

10

ظرف یخ سایز کوچک

مخصوص کاشت مو

50،000

11

پلیت 8cm

شیشه ای

70،000

12

پلیت 10cm

شیشه ای

80،000

13

اسپری آب پاش

ایرانی

40،000

14

تیغ سوسماری

ایرانی

25،000

15

دستگاه پانچ موی موتورایز

کره

15،000،000