کمپرس گرم

 

ر دیف

نام

توضیحات

قیمت مصرف کننده(ریال )

MESO

1

رابط شلنگ مزوگان

C Cet

85،000

2

راهنمای مزوگان

U

85،000

3

درما رولر کره ای صورت

1 , 1.5 , 2 , 2.5

1،100،000

4

درما رولر چینی صورت

1 , 1.5 , 2 , 2.5

700،000

5

درما رولر کره ای  دور چشم 

0.25 , 0.5

1،000،000

6

درماپن  برقی

همراه با 2 عدد نیدل

12،500،000

7

درماپن  شارژی / برقی

همراه با 2 عدد نیدل

15،500،000

8

نیدل درماپن

12 سوزنه

120،000