کمپرس گرم

 

ر دیف

نام

توضیحات

قیمت مصرف کننده(ریال )

GLOVES

1

دستکش  معاینه وینیل بدون پودر 

S-M-L  100 تایی

110،000

2

دستکش  معاینه لاتکس کم  پودر 

S-M-L  100 تایی

160،000

3

دستکش  جراحی استریل 

7 - 7.5 - 8

15،000

4

دستکش نایلکسی

100 تایی

10،000