کمپرس گرم

 

ر دیف

نام

توضیحات

قیمت مصرف کننده(ریال )

تجهیزات

مطب1

تخت معاینه سر تاشو با پایه رول

ساخت ایران

45،000،000

2

تخت معاینه برقی دو شکن

دو موتوره

19،000،000

3

تخت کاشت مو یک شکن

عرض 70 و 80

23،000،000

4

تخت ماساژ تاشو

پایه چوبی یا استیل

9،500،000

5

چراغ معاینه پایه دار

ساخت ایران

4،200،000

6

پایه سرم چرخدار

ساخت ایران

800،000

7

کمد بغل  تخت با کشو

ساخت ایران

2،300،000

8

ترولی یک و دو کشو

ساخت ایران

3،300،000

9

فور 40 لیتری

ساخت ایران

4،500،000

10

میز مایو با سینی

ساخت ایران

2،200،000