کمپرس گرم

 

ر دیف

نام

توضیحات

قیمت مصرف کننده(ریال )

ابزار عمومی

پزشکی1

هموستات کرایل ساده / کرو

SURGICON

400،000

2

متز راست / کرو

SURGICON

400،000

3

موسکیتو  راست / کرو (کلامپ)

SURGICON

400،000

4

قیچی اریس  راست / کرو

SURGICON

400،000

5

سوزن گیر

SURGICON

400،000

6

قیچی سوزن گیر

SURGICON

1،000،000

7

قیچی یک سر تیز

SURGICON

400،000

8

قیچی دو سر تیز

SURGICON

400،000

9

آدسون بی دندانه

SURGICON

400،000

10

آدسون با دندانه

SURGICON

400،000

11

پنست کوخر / پنست ساده

SURGICON

200،000

12

شان گیر 9cm

SURGICON

400،000

13

شان گیر 11cm

SURGICON

450،000

14

شان گیر 15cm-13cm

SURGICON

500،000

15

چکش رفلکس سه گوش

SURGICON

280،000

16

سرنگ کارپول

استیل

550،000

17

سرنگ شستشوی گوش

Medi

1،000،000

18

اسپکولوم گوش

Medi

350،000

19

اسپکولوم زنان

Medi

350،000

20

کمدون استرکچر سوزنی و پوستی

 

80،000

21

تیغ بیستوری

همه سایز

270،000

22

دسته تیغ بیستوری

 

180،000

23

رسیور قلوه ای S

ایرانی

120،000

24

رسیور قلوه ای M

ایرانی

150،000

25

رسیور قلوه ای L

ایرانی

250،000

26

رسیور قلوه ای XL

ایرانی

300،000

27

جای پنبه الکل یک چهارم  لیتری

ایرانی

120،000

28

جای پنبه الکل نیم لیتری

ایرانی

150،000

29

جای پنبه الکل یک لیتری

ایرانی

250،000

30

جای آبسلانگ

ایرانی

120،000

31

جای آبسلانگ

خارجی

350،000

32

سینی M

ایرانی

200،000

33

سینی L

ایرانی

250،000

34

بیکس  S

ایرانی

450،000

35

بیکس M

ایرانی

600،000

36

بیکس L

ایرانی

700،000

37

دیش  درب دارS

ایرانی

300،000

38

دیش درب دار M

ایرانی

350،000

39

گالیپات  M

ایرانی

60،000

40

گالیپات L

ایرانی

80،000

41

گالیپات سایز 1

خارجی

70،000

42

گالیپات سایز 2

خارجی

80،000

43

گالیپات سایز 3

خارجی

90،000

44

گالیپات سایز 4

خارجی

100،000