تهران، بزرگراه ستاری شمال به جنوب،

روبروی مجتمع کوروش، نبش کوچه پنجم،

مجتمع گلها، طبقه 8، واحد 32

شماره تماس

021-44092490

 

021-44051224

با شما در اینستاگرام

detamed

detamed-google-maps1

Tehran, Sattari Highway, Opposite Kourosh Complex, Corner of Fifth Alley, Golha Complex, 8th Floor, Unit 32

With you on Instagram

021-44092490

021-44051224

با ما در ارتباط باشید

خانم کیهانی

فروش

09374895718

خانم سرداری

مدیر عامل

09122752281

خانم معتضدی

فروش

09198138736

تهران، بزرگراه ستاری شمال به جنوب،

روبروی مجتمع کوروش، نبش کوچه پنجم،

مجتمع گلها، طبقه 8، واحد 32

شماره تماس

021-44092490

 

021-44051224

detamed-google-maps1

با شما در اینستاگرام

detamed

Tehran, Sattari Highway, Opposite Kourosh Complex, Corner of Fifth Alley, Golha Complex, 8th Floor, Unit 32

With you on Instagram

021-44092490

021-44051224

با ما در ارتباط باشید

خانم سرداری

مدیر عامل

09122752281

خانم کیهانی

فروش

09374895718

خانم معتضدی

فروش

09198138736